*ทำไม ผลไม้ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC) จึงมีราคาสูง?

ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าต่างๆ มักมีโซนสินค้าเกษตรออร์แกนิก เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ สินค้าเกษตรออร์แกนิกคือสินค้าที่ผ่านการปรุงแต่งน้อย ปลอดสารเคมี เน้นความเป็นธรรมชาติ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
เมื่อบริโภคเข้าไปจะส่งผลดีต่อระบบในร่างกาย

แล้วทำไมสินค้าเกษตรออร์แกนิกจึงมีราคาสูงจัง?

เพราะด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยุ่งยาก ตั้งแต่การเพาะปลูกโดยอิงธรรมชาติ การคัดเลือกพันธุ์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสารเคมีตั้งแต่ต้นน้ำ ดินที่ปลูก และลมที่พัดผ่าน ทุกอย่างจำต้องให้เหมาะสมกับการเจริฐเติมโตโดยไม่ใช้สารเคมี และเมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้ว ต้องได้รับการตรวจรับรองคุณภาพจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าเกษตรออร์แกนิกที่ปลอดภัย ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งการตรวจนั้นเองก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นกัน ในแต่ละประเทศก็มีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน

สวนในเวียง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลิตสินค้าเกษตรออร์แกนิกตั้งแต่ปี 2540 ได้มาตราฐานออแกนิกยุโรป และ USDA โดยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งออกไปทั้งในเอเชียและยุโรป สวนในเวียงมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณหนึ่งร้อยไร่ ปลูกลำไย 750 ต้น ปลูกลิ้นจี่สี่ร้อยห้าสิบต้น และปลูกแมคคาเดเนียสองร้อยต้น อยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอินทรีย์อย่างที่เห็น นั้นผ่านกระบวนการมากมาย ต้องควบคุมพื้นที่เพาะปลูกที่มีระบบนิเวศน์ให้เหมาะสม หากพื้นที่ข้างเคียงใช้สารเคมีก็จะมาปนเปื้อนในอากาศและน้ำ จึงต้องพึ่งนักวิชาการให้คำแนะนำในการปลูก ช่วยแก้ปัญหาด้านผลผลิตที่ต่ำเมื่อเทียบกับการปลูกโดยใช้สารเคมี วิธีการปลูกที่แตกต่าง โดยไม่ใช้สารเคมี และวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติย่อมมีราคาสูงกว่า และในบางทีการป้องกันจึงมีข้อจำกัด ส่งผลให้ผลผลิตได้ไม่มาเท่าการกับการปลูกแบบใช้สารเคมี ดังนั้นผลผลิตต่อไร่จึงมีปริมาณน้อยกว่ามาก และนิยมปลูกพีชล้มลุกมากกว่าการปลูกพีชยืนต้นที่ให้ผลเพียงปีละครั้ง

หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ การผลิตแต่ละปีจะผลผลิตที่น้อยกว่ามาก และสารออกฤทธิ์ในตัวยาที่ไม่เท่ากัน หรือแย่ที่สุดในบางปีอาจไม่ได้ผลเลย สวนในเวียงจึงต้องทำการวิจัยให้มีองค์ความรู้เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตในทุกฤดูกาลมีสารออกฤทธิ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อมาทำชาลำไย และ ชาลิ้นจี่ ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการป่วยของผู้ป่วยที่ไม่ต้องการพึ่งพายาเคมีที่สารตกค้าง โดยศึกษาวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บผลผลิต การคัดเลือก การเก็บรักษา การแปรรูปในปริมาณที่พอเหมาะ และการบรรจุภัณฑ์ โดยมีการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรออร์แกนิกที่ออกจากสวนในเวียงเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทั้งยังส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม/สอบถาม/สั่งซื้อได้ที่
✔️Line : https://bit.ly/2mLpi6O
✔️FB : www.facebook.com/inwiangvalle