*ลำไย ผลไม้ที่ช่วยแก้อาการปวดเข่า ลดการอักเสบได้จริง

‘ลำไย’ จัดเป็นพืชมากสรรพคุณ ซึ่งมีงานวิจัยทั้งไทย และต่างประเทศต่างให้การ
ยอมรับดังนี้

• สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยช่วยลดการหดตัวของ
หลอดเลือด ช่วยยับยั้งไข้มาเลเรียและสามารถใช้เป็นสารต้านเชื้อราในปากได้
• มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาได้ศึกษาการนำไปใช้เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ (Antibacterial, Antimararial)
• งานวิจัยจากไต้หวันพบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยมีผลต่อการรักษาโรคเก๊าต์
โดยสามารถลดกรดยูริคในเลือดได้
• งานวิจัยจากจีนพบว่า สารสกัดจากลำไย ช่วยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้าน
การอักเสบเรื้อรัง สารต้านการอักเสบในโรคไข้สมอง และสารต้านการเปลี่ยนของ
เม็ดสี พบว่าสาร Corilagin ช่วยต้านมะเร็งในรังไข่ได้