*อายุยังน้อย แต่ปวดขาปวดเข่าเพราะอะไร?

 

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า อาการปวดเข่ามักเกิดขึ้นในคนที่มีอายุตั้งแต่สี่สิบห้าปีขึ้นไป แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า คนที่มีอายุน้อยจะไม่พบเจออาการ จากข้อมูลทางการแพทย์

ยืนยันว่า คนที่มีอายุน้อยก็สามารถมีอาการและเป็นโรคปวดข้อเข่าได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น คนที่มีน้ำหนักตัวมาก คนที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อเข่า คนที่ใช้งาน
ข้อเข่าอย่างหักโหมในการเล่นกีฬา เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญ เพราะทำให้แกน
รับน้ำหนักข้อเข่าถูกทำลายและเสื่อมเร็วขึ้น

โรคปวดข้อเข่ายังไม่มียารักษาให้หายขาดเพียงแต่เฝ้าดูตามอาการเท่านั้น แนวทาง
การรักษาของแพทย์แบ่งเป็นสี่แนวทางคือ การทำกายภาพ การบริหารกล้ามเนื้อ การใช้ยา และการผ่าตัด ในรายที่มีอาการปวดข้อเข่ามาก ๆ แพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่า แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งผลที่ได้ก็ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอาการ
จะไม่กลับมาอีก

ฉะนั้นหากเริ่มรู้ตัวว่ามีอาการปวดข้อเข่าอย่างผิดปกติควรรีบหาสาเหตุและป้องกันแก้ไข หลายปีก่อน ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบว่า ในเปลือกและเมล็ดของ
ลำไยมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าได้ ประกอบกับหนึ่งในทีมนักวิจัยประสบปัญหาปวดข้อเข่ามานาน จนแพทย์ผู้รักษาแนะนำให้เปลี่ยนข้อเข่า แต่นักวิจัยท่านนี้
ไม่อยากผ่าตัด โดยมีความเชื่อส่วนตัวว่า หากนำเปลือกและเมล็ดของลำไยมาสกัดจะช่วยยับยั้งอาการปวดข้อเข่าได้ เพราะในเปลือกและเมล็ดของลำไยมีสารต้านการอักเสบ
เรื้อรังและสารยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อน ท่านจึงเริ่มสกัดเป็นเครื่องดื่มและกินต่อเนื่องกันเป็นเวลาหนึ่งปี พบว่าอาการปวดข้อเข่าดีขึ้นจนหายไปในที่สุด ไม่ได้คิดถึงเรื่อง
การผ่าตัดอีกเลย

ปัจจุบันแม้ยังไม่มีการรับรองว่าลำไยจะช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าได้หายขาด แต่จากการให้ผู้มีอาการปวดข้อเข่าทดลองกิน พบว่าหลังดื่มไปประมาณหกสัปดาห์ อาการปวด
เข่าค่อย ๆ ดีขึ้น ยิ่งทำให้มั่นใจว่าสารสกัดในลำไยช่วยลดการอักเสบ อีกทั้งทีมวิจัยร่วมพัฒนาสินค้าโดยทำ Clinic Test ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

อย่าชะล่าใจในสัญญาณเตือนของร่างกาย หากเริ่มมีปัญหาปวดข้อเข่าควรรีบหาสาเหตุและป้องกันรักษา เพื่อสุขภาพที่ดีในการใช้ชีวิต เครื่องดื่มชาลำไยอินทรีย์ขอเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อเข่า