Welcome to HITEC BIO.CO.TH!


HomeLonganLycheeMacadamiaPromotionBeeProductsINFOKnee Free

   "Safe From Land to Table"

 

 click: Back to shopping page : กลับไปหน้าร้าน

     Knee Free น้ำสกัดชาลำไยอินทรีย์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการได้รับแรงบันดานใจจากการรักษาอาการปวดข้อเข่าของผู้ประกอบการเองด้วยการที่ดื่มน้ำสกัดชาลำไยจนหายขาด เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่น้อยคนมากที่รู้ว่าลำไยสามารถช่วยอาการปวดเข่าเรื้อรังได้ บางคนก็ยังไม่เชื่อ ด้วยความเชื่อและศรัทธาในคุณประโยชน์ของลำไย จึงทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่าย บริษัทได้ร่วมทุนวิจัยกับ ITAP ในการดึงเอาคุณประโยชน์ของลำไยมาผลิตเป็นอาหารที่ได้สรรพคุณในการรักษา ทำให้ง่ายต่อการบริโภค และให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดชาลำไยใหม่นี้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนภาพของลำไยธรรมดามาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติในการรักษาข้อเข่าเสื่อม ซึ่งยาปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ นอกจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่า

หายปวดเข่าจากการดื่มน้ำสกัดชาลำไย ถึงแม้จะไม่มีรายงานวิจัยตรงๆว่าลำไยสามารถช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าได้แต่จากงานวิจัยหลายฉบับ ทำให้นักวิจัยไทยท่านหนึ่งเชื่อว่าที่เปลือกลำไยน่าจะมีสรรพคุณช่วยเรื่องข้อเข่าได้ ด้วยความที่ท่านนักวิจัยเองปวดด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม และถึงเวลาต้องบำบัดด้วยการผ่าตัดข้อเข่า แต่ไม่อยากผ่า จึงประวิงเวลาออกไป เพื่อทดลองดื่มน้ำสกัดชาลำไยดู หลังจากดื่มเป็นประจำแทนกาแฟ ประมาณ 1 ปี ก็ลืมไปว่าเคยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและไม่ทราบว่าหายปวดไปตั้งแต่เมื่อไร? ผู้ประกอบการซึ่งก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ป่วยด้วยโรคข้อเข่า เมื่อทราบวิธีการจากท่าน จึงทดลองทำและดื่มดู. มันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆที่ในช่วงเดือนแรกๆก็มีอาการดีขึ้น หลังจากดื่มติดต่อกัน 6 เดือน ก็ดื่มๆหยุดๆ จนครบปี จึงทดลองหยุดดื่มดู อาการปวดข้อเข่าก็ไม่กลับมาอีก ไม่เหมือนหยุดยาแผนปัจจุบันที่อาการปวดจะยังกลับมาอีก. นับจากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ 3-4  ปี ก็ยังไม่มีปัญหาข้อเข่าอีกเลย แต่จะดื่มกันไว้บางโอกาสที่ต้องใช้เข่าหนักๆ ทำให้ผู้ประกอบการดีใจมากเหมือนได้ชีวิตใหม่ ผู้คนใกล้ชิดทดลองกินเป็นเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ บ้างก็รู้สึกได้ว่าอาการข้อเข้าดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยาที่รักษาข้อเข่าเสื่อมแผนปัจจุบัน เช่น ยา กรูโกสมีน ช่วยเพิ่มกระดูกอ่อนในเข่าได้เล็กน้อย และยาแก้อักเสบก็ช่วยอาการปวดเข่าให้ดีขึ้นในช่วงที่กินยาเท่านั้น ผู้ป่วยจะต้องพึ่งยาตลอดและเพิ่มปริมาณยาให้มากขึ้น เมื่อกินเป็นเวลานานๆ ทำให้เสี่ยงกับ Side effect ในตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยหลายรายหลีกเลี่ยงโดยการกินยาแก้อักเสบ 1 เดือน แล้วหยุดยา 1 เดือนแล้วค่อยกินยาต่อ เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัว. จากสถิติ 10% ของผู้ป่วยปัจุบันทนปวดไม่ได้ ต้องยอมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า แต่น้ำสกัดชาลำไยผลิตจากลำไยอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิด side effect เหมือนยา จึงสามารถดื่มได้นานเท่าที่ต้องการและได้ช่วยผู้ป่วยบางรายหายปวดข้อเข่าเนื่องจากอักเสบเรื้อรังให้หายขาดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่า ผู้ประกอบการเชื่อว่าที่ตนเองหายปวดสามารถอธิบายได้จากบทความวิจัยของนักวิจัยใต้หวันว่าสารสกัดจากเปลือกลำไยมีคุณสมบัติเป็น Antioxidat and Anti-Inflammatory Propertiies นอกจากนั้นยังเชื่อว่าน้ำสกัดชาลำไยอาจมีคุณคุณสมบัติการยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนอันเป็นสาเหตุที่ทำให้อาการปวดข้อเข่าหายไปโดยไม่กลับมาเป็นอีกต่อไป

งานวิจัยที่สนับสนุนสรรพคุณความเป็นยาของลำไย        ลำใย ( Dimocarpus longan Lour.) เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหาร จากการ วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่าลำใยประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เยื่อใย ไขมัน วิตามินซี กรดอะมิโน และเกลือแร่ (Yang et al., 2011) รวมถึงกรดอะมิโนชนิดพิเศษ gramma - aminobutyric acid (GABA) ในปริมาณ 51-180mg/100g

ปัจจุบันมีรายงานว่าสารสกัดจากลำใยมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant), ต้านการอักเสบเรื้อรัง, ลดระดับ cholesterol และ triglyceride ในเลือด กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเสื่อมสลายและยืดอายุกระดูกอ่อน  ยับยั้งการทำงานของ Tyrosinase (EC 1.14.18.1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เม็ดสี (Melanin synthesis) ของผิวหนัง และเส้นผม (Roh et al., 2004) โดยมีค่า IC 50 อยู่ในช่วง 2.9-3.3 mg/ml นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้และทวารหนัก, โดยการเร่งเซลล์ให้เข้าสู่ Apoptosis และตายไปในที่สุดโดยไม่กระทบกับเซลล์ปกติ (Chung, Lin, Choi and Hsu, 2010: de Assis et al., 2009: Park et al., 2010: Prasad et al., 2009: Rangkadilok et al., 2007:Soong and Barlow, 2004: Yang, Zhao and Jiang,2009: Yang, Zhao, Shi, Yang and Jiang,2008c).

จากงานวิจัยของ Rangkadilok และคณะ (2007) ที่ได้ศึกษาเพื่อประเมินคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากส่วนต่างๆของลำใย  โดยวิธี Oxygen Radical Absorbance capacity (ORAC Assay) พบว่า สารสกัดจากเมล็ดลำใยแห้งมีปริมาณ corilagin, gallic acid และ ellagic acid ซึ่งเป็นสารประกอบ phenolic compounds  ในปริมาณสูง ในขณะที่สารสกัดที่ได้จากเนื้อลำใยมีประสิทธภาพต่ำสุด  (Constantinou et al., 1995: Festa et al., 2001, Kawada et al., 2001; Yilmaz and Toledo, 2004)

จากการศึกษาคุณสมบัติของ corilagin โดย Latte และ Kolodziez (2000) รายงานว่าสามารถลดความดันโลหิตในหนู (rat) และยับยั้งการเจริญเติบโตของรา Candida glabrata ได้ ในขณะที่ gallic acid และ ellagic acid มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ (พร้อมระบุหน่วยงาน)

1. Chung, Y, C., Lin, C, C., and Hsu, C, P. (2010).The effect of longan seed polyphenols on colorectal carcinoma cells. EuropeanJournal of Clinical Investigation. 40, 713-721.

2. Park, S, J., Park, D.H., Lee, S., Yoon, B.H., Jung, W.Y., Lee.K.T., Cheong, J.H.,andRyu, J.H.(2010). The memory-enchancing effects of Euphorialongang fruit extract in mice. Journal of Ethnopharmacology, 128, 160-165.

3. Prasad,K,N., Hao, J., Shi, J., Liu, T., Li, J., Wei,X,Y., Qiu, S,X., Xue,S., and Jiang, Y.M.(2009). Antioxidant and anticancer activities of high pressure-assisted extract of longang (DimocarpuslongangLour.) fruit pericarp. Innovative Food Science and Emerginf Technologies, 10, 413-419.

4. Prasad,K,N.,Yang, B., Zhao,M.M., Wei, X.Y., Jiang, Y.M., and Chen, F.(2009). High pressure extraction of corilagin from longan (DimocarpuslongangLour.) fruit pericarp.Separation and Purification Technology, 70, 41-45.

ถึงแม้น้ำสกัดชาลำไยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านก็ตาม(จากข้อมูลการวิจัย) แต่บริษัทจะเน้นในการนำคุณสมบัติของการรักษาอาการอักเสบเรื้อรังของข้อเข่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง จึงได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องดื่มเชิงหน้าที่ (Functional Beverage) จากลำไยพันธุ์อีดอ ที่ผลิตโดยวิธีอินทรีย์

การตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณของ
phenolic compounds

  -Gallic acid
  -Corilagin
  -Ellagic acid

Structure

Analysis by HPLC-UV

 

 " มั่นใจในความปลอดภัย และรสชาดจากธรรมชาติ "

CONTACT US :

  • Bangkok Address: 99/160 Tedsabansongkroh Rd.,   Ladyao,Jatujuk,Bangkok 10900 THAILAND                 Tel. 662-9543306 Fax.662-5894887                      

  • สำนักงาน : 99/160 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว    เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 662-9543306  แฟกส์ 662-5894887   

  • Management : Mrs. ONANONG  V. ,Mobile : 081-1321116    e-mail : onanong@hitecbio.co.th

  • Sales & Marketing : e-mail : sales@hitecbio.co.th  sudarat.account@hitecbio.co.th , โทร: 081-702 8882  

  • Map: Inwiang  Map

  • Facebook: Facebook

    Hit Counter

 

                    

โดยการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์จากลำไย 3 รูปแบบ ได้แก่

        1. ชาลำไยอินทรีย์ (Organic Longan Tea)

 

จากการทดลองพบว่าหลังจากแช่ถุงชาเป็นเวลา 10 นาที สาร phenolic compounds ทั้ง 3 ชนิดจะถูกสกัดออกมาในปริมาณมากที่สุด โดยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 0.30 mg/ml ซึ่งประกอบด้วย gallic acid 0.09 mg/ml, corilagin 0.08 mg/ml และ ellagic acid  0.13 mg/ml

 

2. ลำไยอินทรีย์สกัดแบบพร้อมดื่ม ( Organic Extract Longan Drink)

 

3. ลำไยอินทรีย์ผงพร้อมรับประทาน(Organic Longan Infusion)

ทดลองสูตรต่างๆเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ในปริมาณสูง

ผลการวิเคราะห์สาร Phenolic compounds

 
Company - Longan - Lychee - Macademia - Promotion - Product    -Bee   -Info  -Knee Free