*สรรพคุณของสาร ฟีนอล (phenolic compounds) ในชาลำไยสวนในเวียง

สรรพคุณของชาลำไยสวนในเวียงได้มีการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.โคราช ก่อนอื่นสวนในเวียงขอให้คุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ โรคข้อเข่าเสื่อม หรือ Osteoarthritis of Knee กันก่อนนิดนึงว่ามัน คือ อะไร ? โรคนี้เกิดจากความเสื่อมในข้อ ทำให้ข้อนั้นอักเสบปวด บวม เคลื่อนไหวไม่สะดวก หลักการในการตรวจทางห้องปฏิบัติการมักพบการเปลี่ยนแปลงของข้อ และในการตรวจภาพรังสี จะแสดลงผลการตรวจ ESR ในเลือดสูงขึ้น ดังนั้นค่าของ ESR จึงเป็นค่าหลักในการตรวจวิเคราะห์ สารในกลุ่มสารประกอบฟีนอล (phenolic compounds) ที่พบมากให้เปลือกและเม็ดลำไยที่ผ่านการอบด้วยความร้อนสูงสามารถยับยั้งการสลายองค์ประกอบสาคัญของกระดูกอ่อน ทั้งยังยับยั้งเอนไซม์โปรทีแนส MMP ไม่ให้ย่อยสลายกระดูกอ่อน ส่งผลให้อาการปวดข้อลดลง อาการอักเสบในข้อลดลง จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่าเปลือกและเมล็ดลำไยที่มีสารฟีนอลิค (Phenolic compounds) สูง จะมีสารออกฤทธิ์สำคัญ 3 ตัวได้แก่ gallic acid, corilagin และ ellagic acid เป็นองค์ประกอบ ซึ่งสารออกฤทธิ์ดังกล่าว 3 ตัวนี้ มีฤทธิ์ เป็นสาร Anit-Oxidant (ช่วยต้านอนุมูลอิสระ) […]

*งานวิจัยของบริษัท ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (ต่อยอดงานวิจัยจาก ม.เชียงใหม่)

งานวิจัยของบริษัท ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่าเปลือกและเมล็ดลำไยมีสารฟีนอลิค (Phenolic compounds) สูง มีสารออกฤทธิ์สำคัญ 3 ตัวได้แก่ gallic acid, corilagin และ ellagic acid เป็นองค์ประกอบ มีฤทธิ์ทางด้าน Anti-Oxidantc และ Anti-Inflammatory  บริษัทจึงทำการวิจัยร่วมกับ ม.เทคโนโลยี สุรนารี เพื่อหากระบวนการแปรรูปเปลือกและเมล็ดลำไยให้ออกมาในรูปของเครื่องดื่ม ที่ง่ายต่อการบริโภคและมีคุณสมบัติสามารถช่วยลดอาการปวดของาการข้อเข่าเสื่อม และเก๊าต์ งานวิจัย ได้ศึกษากระบวนการผลิต สูตร และทดสอบความปลอดภัยจนได้ อย.รับรอง ทดสอบประสิทธิผลการรักษา โดยมี ดร.ลำไพร ศรีธรรมา หัวหน้าโครงการ และมี ผชศ. พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ เป็นผู้วิจัยประสิทธิผลกับอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และสรุปผล รายงานว่าเครื่องดื่มลำไยอินทรีย์สามารถลดการอักเสบในตัวอาสาสมัครได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ บริษัทจึงได้จดกระบวนการผลิต และสูตรส่วนผสม เป็นความลับทางการค้า ร่วมกับ ITAP เพราะกระบวนการผลิตมีผลต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ และ สูตร เป็นการประเมินให้ผู้บริโภคได้รับสารออกฤทธิ์เพียงพอที่จะส่งผลลดความเจ็บปวดของข้อเข่า การศึกษาด้านความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มลำไยอินทรีย์  […]

*ชาลำไยสวนในเวียง กับ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและโรคเก๊าท์

ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ หากกินยาเคมี เช่น กลูโคซามีน ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดไปนานๆนั้น นอกจากอาการปวดเข่าแล้ว ผู้สูงอายุยังมีโอกาสเสี่ยงต่ออาการต้อในตาให้เกิดได้ไวขึ้น ดังนั้นหากมีอาการ ปวดเข่า ข้อเช่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดข้อ เป็น เก๊า เก๊าท์เทียม และต้องการบรรเทาปวดอาการปวดเข่าจาก โรคข้อเข่าเสื่อม ปวดเก๊าท์ ลดกรดยูริก อย่างปลอดภัยไร้สารเคมี แนะนำดื่มชาลำไยสวนในเวียง เพราะชาลำไยสวนในเวียงทำจากลำไยออแกนิค มาตราฐานออแกนิกยุโรป และสารออกฤทธิ์ที่ช่วยในการรักษาอาการปวดเข่านั้นอยู่ในเปลือกและเมล็ดลำไยมี ที่เรียกว่าสารฟีนอลิค (Phenolic compounds) สารออกฤทธิ์สำคัญ 3 ตัวที่ช่วยบรรเทากาอาการปวดข้อ ปวดเข่า และลดกรดยูริกในผู้ป่วยเก๊าท์ ได้แก่ gallic acid, corilagin และ ellagic acid ซึ่งสารออกฤทธิ์ดังกล่าว 3 ตัวนี้ มีฤทธิ์ เป็นสาร Anit-Oxidant (ช่วยต้านอนุมูลอิสระ) Anti-Inflammatory (ช่วยต้านการอักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม) และมีคุณสมบัติยับยังการสร้าง Uric (คล้ายยารักษาในผู้ป่วยโรคเก๊าต์)  

*ทำไม ผลไม้ที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC) จึงมีราคาสูง?

ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มักมีโซนสินค้าเกษตรออร์แกนิก เพื่อเสนอเป็นทาง เลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ สินค้าเกษตรออร์แกนิกคือสินค้าที่ผ่านการปรุง แต่งน้อย ปลอดสารเคมี เน้นความเป็นธรรมชาติ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ เมื่อบริโภคเข้าไปจะส่งผลดีต่อระบบในร่างกาย   แล้วทำไมสินค้าเกษตรออร์แกนิกจึง มีราคาสูงจัง? เพราะด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยุ่งยาก ตั้งแต่การเพาะปลูกโดยอิงธรรมชาติ การคัดเลือกพันธุ์ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ การควบคุมการเจริญเติบโตโดยไม่ใช้สารเคมี และเมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้ว ต้องได้รับการตรวจรับรองคุณภาพจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าเกษตรออร์แกนิกที่ปลอดภัย ไม่หลอกลวงผู้บริโภค สวนในเวียง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผลิตสินค้าเกษตรออร์แกนิก โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มลำไยและลิ้นจี่อินทรีย์ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณหนึ่งร้อยไร่ ปลูกลำไย 750 ต้น ปลูกลิ้นจี่สี่ร้อยห้าสิบต้น และปลูกแมคคาเดเนียสองร้อยต้น อยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กว่าจะเป็นเครื่องดื่มอินทรีย์อย่างที่เห็น นั้นผ่านกระบวนการมากมาย ต้องควบคุมพื้นที่เพาะปลูกที่มีระบบนิเวศน์ให้เหมาะสม หากพื้นที่ข้างเคียงใช้สารเคมีก็จะมาปนเปื้อนในอากาศและน้ำ จึงต้องพึ่งนักวิชาการให้คำแนะนำในการปลูก ช่วยแก้ปัญหา ด้านผลผลิตที่ต่ำเมื่อเทียบกับการปลูกโดยใช้สารเคมี หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ การผลิตแต่ละล๊อตจะได้สารออกฤทธิ์ไม่เท่ากันหรืออาจไม่ได้ผลเลย จึงต้องทำการวิจัยให้มีองค์ความรู้เพื่อให้ผลผลิตมีสารออกฤทธิ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยศึกษาวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บผลผลิต การคัดเลือก การเก็บรักษา การแปรรูปในปริมาณที่พอเหมาะ และการบรรจุภัณฑ์ โดยมีการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรออร์แกนิกที่ออกจากสวนวังเวียงเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทั้งยังส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย

*โรคข้อเสื่อม มีโอกาสรักษาให้หายขาด ได้หรือไม่?

นายแพทย์วิวัฒน์ วจนวิศิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลไว้ว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า โรคข้อเสื่อมเกิดจากภาวะ ความผิดปกติที่ข้อต่อมากกว่าการสึกหรอตามวัย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณ กระดูกอ่อนข้อต่อ และกระดูกเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนหากสามารถพบความผิดปกติ ที่ขั้นตอนใด ก็สามารถหาวิธีในการป้องกันหรือรักษาข้อเสื่อมได้ จึงมีความเป็นไปได้ ที่จะรักษาหรือชะลอการลุกลามของโรคข้อเสื่อมได้ (ที่มา : www.thairath.co.th บทความโดยคณะแพทย์ รพ.รามา) อาหารที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรีสูง ซึ่งจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นควรรับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณเหมาะสม เน้นกลุ่มอาหารที่ให้วิตามิน เช่น วิตามินอี วิตามินซี เบตาแคโรทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยสร้างคอลลาเจน วิตามิน เหล่านี้จะช่วยชะลอการลุกลามของข้อเสื่อมได้เล็กน้อย และอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ คือ การเลือกเครื่องดื่มสกัดชงสมุนไพรจากเปลือก และเมล็ดลำไย ที่ผ่านการวิจัยและได้รับรองแล้วว่า มีสารออกฤทธิ์ในกลุ่ม โพลีฟีนอล ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีผลต่อการรักษาโรคเก๊าต์ โดยสามารถลดกรดยูริคในเลือดได้

*ลิ้นจี่ พืชสมุนไพรที่ช่วยลดความดัน เบาหวาน ไขมันอุดตันได้อย่างไร?

หากพูดถึงลิ้นจี่ เราคงนึกถึงผลไม้ที่มีเปลือกสีแดง เนื้อหนา รสชาติหวานอมเปรี้ยว เมล็ดสีดำ มีการนำมาแปรรูปหลากหลาย แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ลิ้นจี่มีคุณประโยชน์ มากมายอย่างที่คาดไม่ถึง จากข้อมูลระบุว่า ถิ่นกำเนิดของลิ้นจี่อยู่บริเวณทางจีนตอนใต้ในมณฑลกวางตุ้ง โดยมีการปลูกมากว่าสามพันห้าร้อยปี เริ่มเข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2397 สันนิษฐานกันว่าคงตั้งแต่ที่คนจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับคนไทย จึงเริ่มมีการปลูก มาจนถึงปัจจุบัน ลิ้นจี่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็น ประเทศไทยนิยมปลูกอยู่สาม สายพันธุ์คือ พันธุ์ฮงฮวย พันธุ์กวางเจา และพันธุ์กิมเจ็ง พันธุ์ฮงฮวย เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากทางตอนเหนือ เพราะให้ผลผลิตดี มีรสชาติ หวานอมเปรี้ยว ขณะที่พันธุ์กวางเจา และพันธุ์กิมเจ็ง ไม่เป็นที่นิยมปลูกมากนัก เพราะ ให้ผลผลิตน้อย ติดผลยาก เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยมีอุณหภูมิไม่ต่ำ เพียงพอ แม้รสชาติจะดีกว่าแต่โอกาสเกิดเมล็ดตายสูงกว่าพันธุ์ฮงฮวย รู้ไหมว่า ในลิ้นจี่หนึ่งลูกประกอบด้วยพลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ และวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยข้อมูลนี้อ้างอิงมาจาก : USDA National Nutrient Database for Standard (2011) หากพูดให้เฉพาะเจาะจงลงไป นอกจากคุณประโยชน์ข้างต้นแล้ว […]

*อายุยังน้อย แต่ปวดขาปวดเข่าเพราะอะไร?

  เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า อาการปวดเข่ามักเกิดขึ้นในคนที่มีอายุตั้งแต่สี่สิบห้าปีขึ้นไป แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า คนที่มีอายุน้อยจะไม่พบเจออาการ จากข้อมูลทางการแพทย์ ยืนยันว่า คนที่มีอายุน้อยก็สามารถมีอาการและเป็นโรคปวดข้อเข่าได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คนที่มีน้ำหนักตัวมาก คนที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อเข่า คนที่ใช้งาน ข้อเข่าอย่างหักโหมในการเล่นกีฬา เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญ เพราะทำให้แกน รับน้ำหนักข้อเข่าถูกทำลายและเสื่อมเร็วขึ้น โรคปวดข้อเข่ายังไม่มียารักษาให้หายขาดเพียงแต่เฝ้าดูตามอาการเท่านั้น แนวทาง การรักษาของแพทย์แบ่งเป็นสี่แนวทางคือ การทำกายภาพ การบริหารกล้ามเนื้อ การใช้ยา และการผ่าตัด ในรายที่มีอาการปวดข้อเข่ามาก ๆ แพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่า แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งผลที่ได้ก็ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอาการ จะไม่กลับมาอีก ฉะนั้นหากเริ่มรู้ตัวว่ามีอาการปวดข้อเข่าอย่างผิดปกติควรรีบหาสาเหตุและป้องกันแก้ไข หลายปีก่อน ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบว่า ในเปลือกและเมล็ดของ ลำไยมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าได้ ประกอบกับหนึ่งในทีมนักวิจัยประสบปัญหาปวดข้อเข่ามานาน จนแพทย์ผู้รักษาแนะนำให้เปลี่ยนข้อเข่า แต่นักวิจัยท่านนี้ ไม่อยากผ่าตัด โดยมีความเชื่อส่วนตัวว่า หากนำเปลือกและเมล็ดของลำไยมาสกัดจะช่วยยับยั้งอาการปวดข้อเข่าได้ เพราะในเปลือกและเมล็ดของลำไยมีสารต้านการอักเสบ เรื้อรังและสารยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อน ท่านจึงเริ่มสกัดเป็นเครื่องดื่มและกินต่อเนื่องกันเป็นเวลาหนึ่งปี พบว่าอาการปวดข้อเข่าดีขึ้นจนหายไปในที่สุด ไม่ได้คิดถึงเรื่อง การผ่าตัดอีกเลย ปัจจุบันแม้ยังไม่มีการรับรองว่าลำไยจะช่วยรักษาอาการปวดข้อเข่าได้หายขาด แต่จากการให้ผู้มีอาการปวดข้อเข่าทดลองกิน พบว่าหลังดื่มไปประมาณหกสัปดาห์ อาการปวด เข่าค่อย ๆ ดีขึ้น ยิ่งทำให้มั่นใจว่าสารสกัดในลำไยช่วยลดการอักเสบ […]

*ประโยชน์ของ ‘ลำไยอบแห้ง’ ที่หลายคนไม่รู้

ลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ของไทย อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารสำคัญ เช่น วิตามิน เกลือแร่ กรดกลูโคนิค กรดมาลิก กรดซิตริก ฯลฯ และยังมีกรด อะมิโนอีก 9 ชนิด) แพทย์แผนจีนโบราณ กล่าวถึงสรรพคุณของลำไยอบแห้งไว้ดังนี้ • บำรุงเลือด เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต • บำรุงกำลังสตรี หลังการคลอดบุตร • บำรุงประสาท ช่วยให้หลับสบาย ในรายที่นอนไม่หลับ • ลดความเครียด บำรุงกำลังในรายที่ทำงานหนัก • ช่วยให้ความจำดี ลำไยอบแห้ง ไม่ทำให้อ้วน เพราะรสหวานจากน้ำตาลตามธรรมชาติในผลลำไย มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นน้ำตาล 3 ชนิด ได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส อย่างไรก็ดี ควรบริโภคแต่พอดี และรับสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกาย

*การรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม ทำอย่างไร?

สาเหตุของอาการปวดเข่าที่พบได้บ่อย เกิดจากกระดูกอ่อนผุพังหรือบางลง ทำให้ กระดูกข้อต่อเสียดสีกันจนอักเสบและปวดบริเวณข้อต่อจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ตามปกติ มักเกิดในช่วงอายุ 45 -50 ปีขึ้นไป พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งมี สาเหตุต่างๆ ดังนี้ • ภาวะข้อเสื่อม • การบาดเจ็บของข้อและเนื้อเยื่อข้อ • ข้ออักเสบรูมาตอยด์ • โรคเกาต์ • โรคกระดูกพรุน • โรคแพ้ภูมิตนเอง • ข้ออักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน • ภาวะติดเชื้อในกระดูกหรือข้อ • ภาวะติดเชื้อจากโรคอื่น ๆ เช่น หนองใน เนื้องอก หรือมะเร็งที่กระดูก การรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกระดูกอ่อนข้อต่อที่สึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ข้อเสื่อมลุกลามได้ เช่น ควบคุมน้ำหนัก เลือกรับประทานอาหารให้ครบหมู่ โดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน และออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี ยาและอาหารเสริมบางชนิด สามารถเปลี่ยนโครงสร้างกระดูกอ่อนข้อต่อได้ แต่ข้อเสียคือออกฤทธิ์ช้าและมีราคาแพง ไม่เหมาะกับผู้ที่มีข้อเสื่อมรุนแรง การรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จะสามารถ ระงับอาการปวดได้ในผู้ที่ป่วยที่ทานยาแก้ปวดลดอักเสบแล้วไม่ได้ผล หรือทางเลือกที่ปลอดภัยอีกทางคือ การเลือกสมุนไพรที่ให้สารออกฤทธิ์ในการลดการอักเสบ อย่างลำไย […]

*ลำไย ผลไม้ที่ช่วยแก้อาการปวดเข่า ลดการอักเสบได้จริง

‘ลำไย’ จัดเป็นพืชมากสรรพคุณ ซึ่งมีงานวิจัยทั้งไทย และต่างประเทศต่างให้การ ยอมรับดังนี้ • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยช่วยลดการหดตัวของ หลอดเลือด ช่วยยับยั้งไข้มาเลเรียและสามารถใช้เป็นสารต้านเชื้อราในปากได้ • มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาได้ศึกษาการนำไปใช้เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ (Antibacterial, Antimararial) • งานวิจัยจากไต้หวันพบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยมีผลต่อการรักษาโรคเก๊าต์ โดยสามารถลดกรดยูริคในเลือดได้ • งานวิจัยจากจีนพบว่า สารสกัดจากลำไย ช่วยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้าน การอักเสบเรื้อรัง สารต้านการอักเสบในโรคไข้สมอง และสารต้านการเปลี่ยนของ เม็ดสี พบว่าสาร Corilagin ช่วยต้านมะเร็งในรังไข่ได้