งานวิจัย

ผลการวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสวนในเวียง ค้นพบว่า “เปลือกและเมล็ดลำไย” ในเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจาก สวนในเวียง มีสารช่วยลดการอักเสบของเข่า สามารถบรรเทาอาการ “ปวดเข่า” ได้โดยไม่ใช้ยา ซึ่งทำการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

รายงานการวิจัย

(ประสิทธิผลของสารประกอบฟินอลิคในเครื่องดื่มลำใยสกัด ในอาสาสมัครที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม)

ผลวิเคราะห์ AFLATOXIN&STEROIDS ที่มีผลต่อตับ

ปี 2014

หนังสือรับรองความลับทางการค้า